Hvor lenge gjelder Firmabilletten?

Sist oppdatert: 5 måneder siden

Gyldighetstiden er generelt 1 år fra bestillingen er godkjent og står angitt på billettene. Det er samme gyldighetstid for trykte og digitale billetter. For billetter som kjøpes i november/desember har vi forlenget gyldighet, hvilket fremgår på Firmabillettene - gyldighetsdato kan ikke endres etter bestilling eller forlenges.

Mottaker kan fram til og med siste gyldighetsdato løse inn Firmabilletter til forestillinger som finnes tilgjengelige på ODEONkino.no, selv om forestillingens visningsdato ligger lengre frem i tid. Hovedsaken er at kjøpet gjøres senest den dagen Firmabilletten går ut - etter denne datoen går det ikke an å gjøre endringer om man ønsker å bytte forestilling eller tid.